Obytný súbor "PANSKÉ"

Projekt ,,PANSKÉ" bude novovybudovaná ulica v tichom prostredí západnej časti Malaciek. Na celkovej ploche 13.076 m2 je k dispozícii 23 stavebných pozemkov pre výstavbu samostatne stojacich rodinných domov s kompletnou infraštruktúrou (nová prístupová cesta, chodník, verejné osvetlenie, plynová, elektrická, vodovodná a kanalizačná prípojka na každom pozemku), inžinierske siete budú dokončené 08/2013.
Lokalita sa nachádza po pravej strane ulice Cesty Mládeže smerom na Vinohrádok, približne 100m za tzv. ,,vojenskými bytovkami" .
V okruhu 1km je k dispozícii obchodný dom Kaufland, benzínová pumpa, základná škola, materská škôlka, kino, kostol a iné.
Výmera pozemkov je od 447m2 do 645m2 (šírka najmenej 18m a dĺžka najmenej 22m).