Inžiniering

 • poradenstvo pri definovaní investičného zámeru,
 • zabezpečenie, resp. kontrola a pripomienkovanie projektovej dokumentácie,
 • obstaranie územných rozhodnutí, stavebných povolení a
  súvisiacich vyjadrení verejnoprávnych orgánov a organizácií,
  potrebných dokladov a dokumentácie,
 • odborná pomoc pri organizovaní tendrov na realizáciu
  stavieb, dodávok materiálov a zariadení,
 • poradenstvo pri uzatváraní zmluvných vzťahov,
 • zastupovanie stavebníka /investora/ v priebehu výstavby,
 • zabezpečenie preberacích konaní a kolaudácií stavieb.

Kontakt:

Ing. Martin Sedláček
tel.: 0949 20 20 50
mail: sedlacek@dvpgroup.sk